Nóg iets in die Bybel wat ek níe verstaan nie.

May 4, 2017 — 4 Comments

25376-reading_bible-1200Daar is baie dinge in die Bybel wat ek nie verstaan nie. En toe lees ek onlangs nóg een raak.

“Wees inskiklik teenoor alle mense” Filippense 4:5

Jy sien, ek verstaan nie waarom die Bybel van gelowiges verwag om “inskiklik” te wees nie. Ek het verwag dat die Bybel iets anders van my sou verwag. Soos om onverbiddelik standpunt in te neem. Soos om sterk te staan en nie links of regs af te wyk van wat ek glo die regte ding is nie.

Ons is immers dapper Christenvegters, nie waar nie? Is ons nie veronderstel om sterk leiers te wees was vasbeslote voet by stuk moet kan hou nie? Om “inskiklik” te wees klink al te veel na om ‘n “push-over” te wees!

So, wat maak ek dan met hierdie oproep om “inskiklik” te wees? Was dit maar net een voorbeeld, dan kon mens dit dalk nog wegredeneer. Maar dit kom op vier plekke in die Afrikaanse Nuwe Vertaling voor (Fil 4:5; 1 Tim 3:3; Tit 3:2 & Jak 3:17).

Wat beteken “inskiklik” regtig?

Ek gaan kyk toe of mens die woord “inskiklik” nie gerieflikheidshalwe op ‘n slegte vertaling kan blameer nie. Maar dit wou ook nie werk nie. Die een stel woordeboeke wat ek nader gehark het, vertaal die Griekse woord “epieikes” as “reasonable” oftwel om “redelik” te wees,[1] en die ander stel woordeboeke vertaal dit as “yielding[2] oftewel om “te skik” of om jou “te onderwerp“. Dit blyk toe dat die Nuwe Afrikaanse Vertaling nogal in die kol was om die woord so te vertaal. Dit was nie lekker nie…

Nou ja, toe die woordeboeke nie vir my gesê het wat ek wou hoor nie, het ek onthou dat taalkundiges dikwels sê dat die betekenis van ‘n woord nie in die woord lê nie, maar in die konteks waarbinne die woord te vinde is. Ek gaan kyk toe na die konteks om te sien of die Bybel nie dalk iets anders met die woord “inskiklik” bedoel nie.

Na ‘n lang en deeglike ondersoek, het ek tot die slotsom gekom dat wanneer die Bybel die woord “epieikes” gebruik, dit eintlik bedoel . . . (wait for it) . . . “om inskiklik te wees“!

Wat beteken “inskiklik” níe?

Die Nuwe Testament se oproep om “inskiklik” te wees, wil natuurlik nie sê dat daar nooit sake in jou lewe mag wees waaroor jy so sterk voel dat jy nie die spreekwoordelike “streep in die grond” mag trek nie. Inskiklikheid sê ook nie dat ons níe passievol oor sake mag voel nie. Inskiklikheid sê maar net dat nie álle sake in die lewe, werd is om oor te baklei nie.

5 Maniere waarop “inskiklikheid” ons help:

Hierdie woordjie waaroor ons so maklik lees, help ons op verskeie maniere. Hier is so paar voorbeelde:

  1. Die bevel om inskiklik te wees laat jou toe om akkomoderend te wees sonder dat jy voel dat jy ‘n kompromie in jou geloof aangaan of in jou toewyding verslap.
  2. Inskiklikheid help jou die spanning van opponerende opinies te verdra, sonder om te voel dat jy dit moet oplos. Party probleme in hierdie lewe is regtig maar net so veelkantig dat daar werklik meer as een “regte antwoord” of “waarheid” is.
  3. Die keuse om inskiklik te wees, voorkom dat jy mense summier afskiet. Dit help jou om langer na mense te luister – want dalk vind jy raakpunte.
  4. Om inskiklik te wees is amper dieselfde as om nederig te wees. As jy inskiklik is, is jy per implikasie bereid om te erken dat dit nie net jy is wat alle wysheid en pag ontvang het nie maar dat legitieme perspektiewe ook by ander gelowiges mag lê.
  5. Om inskiklik te wees maak die lysie van gelowiges met wie jy bereid is om saam te werk, langer. Inskiklikheid is noodwendig inklusief. Dit vervreem nie medegelowiges van mekaar nie en dit stoot nie ander weg nie.

Ek wonder hoe sou die Kerk, ons land en ons huwelike lyk as ons meer “inskiklik” sou wees?

 

 

 

 

[1] Mounce, W.D.1993, The Analytical Lexicon To The Greek New Testament, Zondervan Publishing, p205 asook Perschbacher, W.J. (ed) 1990, The New Analytical Greek Lexicon, Hendrickson Publishers, p161

[2] Bauer, F. W.  1952 Greek English Lexicon Of The New Testament, University Of Chicago Press, p292

 

Nati Stander

Posts Google+

Firmly anchored in the father heart of the Lord, the finished work of Jesus Christ & the full outpouring of the Holy Spirit.

4 responses to Nóg iets in die Bybel wat ek níe verstaan nie.

  1. hennie stander May 5, 2017 at 5:46 pm

    Dis baie mooi geskryf!

  2. Love it.

Leave a Reply