Die Bybel en vroueregte. Wat sê dit?

August 9, 2019 — Leave a comment

Vroueregte

Sê die Bybel vir ons iets oor vroueregte? Gee die Bybel vir ons enige aanduiding hoe om oor vrouens se stand in die samelewing te dink?

Dalk is jou eerste gedagte dat die Bybel nie net oor vroueregte stil is nie, maar eintlik aandadig is aan die onderdrukking van vrouens deur die eeue. Mens voel eintlik skaam om te erken dat hierdie boek waarop ons ons lewe skoei, soveel hartseer al veroorsaak het.

Die ander kant…

Maar miskien moet mens dit fyner nuanseer: Dit was in die geskiedenis nie die Bybel wat die onderdrukking van vroue voorgestaan het nie, maar die misbruikers daarvan.

Met nadere ondersoek sien mens eerder dat verskeie van die aktiviste op die voorpunt van die geveg vir gelyke regte vir vroue, Christene is. Die inhoud van die Bybelse teks roep ons inderwaarheid op om onsself vir die bemagtiging van vroue te beywer.

Klink dit te vêr gevat? Kom ek noem vir jou een voorbeeld…

Hoe status in die antieke wêreld gewerk het.

Om die verreikende konsekwensie van die Skrifgedeelte wat ter sprake gaan kom te verstaan, moet mens eers iets van “sosiale stand” in die antieke wêreld verstaan. Vandag vind mense status in die karre wat hulle ry, die huise waarin hulle bly en die oorsese vakansies waar hulle gly. In die antieke tyd het dit bietjie anders gewerk…

Eer en skande

Kom ons stel “sosiale stand” aan die hand van 10 albasters voor. Status was beperk. As ek status wen, kan ons sê groei my albasters aan tot 6. Maar my groei, impliseer iemand anders het status verloor, en staan nou op 4 albasters. Hierdie wedywering om “sosiale stand” staan as “eer en skande” bekend.

As ‘n man in status groei, kom “eer” hom toe. Noodwendig beteken die “eer” wat hom te beurt val, dat iemand anders van sy “albasters” moet afstand doen en dus “skande” op die hals haal.

Eer en skande was die twee bepalende faktore waar rondom die hele samelewing in die antieke wêreld gebou was. Dit is moeilik om die belang van hierdie sosiale waardes oor te beklemtoon.

Selfs Jesus se dialoë met die godsdienstige leiers moet teen hierdie agtergrond verstaan word. Jesus het een na die ander openbare strydgesprek gewen. Die feit dat Hy in “eer” gegroei het, het beteken dat sy teenstanders al groter “skande” oorgekom het. Geen wonder hulle wou vir Jesus doodmaak nie!

Vroulike status in die antieke wêreld.

‘n Belangrike ding om egter raak te sien, is dat hierdie stryd om “eer en skande” slegs vir mans beskore was. “Eer” was ‘n manlike waarde. Die vroulike ekwivalent van “eer” was “skaamte”.

“Skaamte” het niks met “skaamwees” te make nie. ‘n Vrou met ‘n hoë sosiale stand, het wel haar op so ‘n ingetoë manier gedra dat haar “skaamte” nie in gedrang sou kom nie. Maar as vrou kon sy nooit met mans vir “eer” meeding nie.

Die skok van die Nuwe Testament

En dit is juis op hierdie punt wat die Nuwe Testament so aardskuddend optree. 1 Petrus 3:7 lui:

“Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Bewys eer aan hulle as die swakker geslag wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe.”

Besef jy hoe skokkend hierdie vir die eerste aanhoorders moes wees? Die mans word opgeroep om die manlike waarde van “eer” aan die vrouens toe te skryf – nie omdat vrouens letterlik ‘n “swakker geslag” is nie, maar omdat die samelewing van die tyd hulle as ‘n “swakker geslag” – tweederangse burgers – behandel het.

Hierdie gedagte is niks minder as rewolusionêr nie! Dit vra vir totale sosiale ommekeer! Selfs die mees progressiewe feministe van vandag, gaan sukkel om so vars aktivisties soos die Nuwe Testament op te tree.

Sê die Bybel vir ons iets oor vroueregte? Ja beslis!

Toepassing vir vandag.

Ek bly verstom hoe dikwels dit vandag nog gebeur dat vrouens in professionele beroepe, minder as hulle manlike eweknieë verdien. Dit is skreiend hoe vrouens vir poste oor die hoof gesien word, omdat hulle “dalk met kraamverlof sal moet gaan”.

As Christen kan ek my geheel en al met die beywering van gelyke regte vir vroue vereenselwig. Meer nog: Ek glo die Bybel verwag dit van ons.

Nati Stander

Posts Google+

Firmly anchored in the father heart of the Lord, the finished work of Jesus Christ & the full outpouring of the Holy Spirit.

No Comments

Be the first to start the conversation.

Leave a Reply